Milonjino is a collection of lands and properties located in the Republic of Montenegro. Incorporated under the name Milonjino d.o.o. and founded by Milonja Bjelić-Miud, the collection includes historically recreated forts set in dramatic natural landscape. The forts are the places to enjoy simplicity and beauty of Montenegrin living in an outstanding natural environment. The exclusive use accommodation and extensive grounds provide a high level of privacy protected by road barriers, video surveillance and security personnel on standby. For more details and to enquire about availability, please click below.
Rent a Fort
Милоњино је колекција земљишта и објеката који се налазе у Републици Црној Гори. Регистрована под именом Милоњино д.о.о. чији је оснивач Милоња Бјелић-Миуд, колекција укључује историјски реконструисане тврђаве смјештене у драматичном природном окружењу. Тврђаве су права мјеста за уживање у једноставности и љепоти црногорског живота у изванредној природној средини. Ексклузивни недјељиви смјештај и велики посједи пружају висок ниво приватности заштићен путним баријерама, видео надзором и особљем обезбјеђења у приправности. За више детаља и за упит о расположивости, молимо вас кликните испод.
Изнајмите Тврђаву